Mgr. Zuzana Boušková

Mgr. Zuzana Boušková

Předseda HOK

Rozvoj mého města mi nebyl nikdy lhostejný. Jedním z důvodů proč jsem založila HOK je ten, že město Pardubice je mým rodným městem, mohla jsem sledovat, jak se v průběhu let toto město mění a rozvíjí. Na rozvoji města jsem se podílela dlouholetou prací na magistrátu města Pardubic. Jako zaměstnanec magistrátu jsem prošla několika odbory, které se věnovaly problematice rozvoje města Pardubic. Práce na úřadě mě inspirovala k dalším aktivitám. Pracovala jsem na Odboru rozvoje a strategie města, Investičním odboru a Odboru hlavního architekta. Dále jsem vykonávala funkci tajemníka v komisi pro památkovou rezervaci a pracovala jako ekonom v Nadaci pro rozvoj města. Nyní podnikám v oboru financí a inženýrské činnosti a jsem členem Hospodářské komory a sociálního výboru krajského úřadu.