Jsme Osobnosti pro kraj

Ivo Vondrák

Jsme
Ok ;-)

podpis

Zastáváme politiku s reálnými výsledky.
Nežijeme v metrixu..

Jsme

tady

z kraje

Češi

Evropané

Otevřenost a transparentnost jsou pro nás klíčové. V konfrontaci s problémy hledáme konstruktivní řešení, upřednostňujeme spolupráci a realizaci efektivních a dlouhodobě udržitelných řešení.

Věříme v sílu spolupráce s občany a odborníky. Prosazujeme kvalitní život pro naše občany – od A až po Z.. od Atraktivního vzdělávání přes Bezpečnost, Dostupné bydlení až k přístupnému Zdravotnictví..

Máme výsledky v proměně Moravskoslezského kraje.. máme na co navazovat, proto pokračujeme dál.. nekončíme!

Jsme oukej..
Jsme odborníci..
Jsme tu pro vás..

Ivo Vondrák

Zdeněk Karásek

Ondřej Němeček

Libor Witassek

Lenka Holková

Daniel Konczyna

Desatero OK

Naše priority. Deset oblastí, které si náš kraj zaslouží zlepšit. 

Nemáme je proto, že “se to líbí a přináší hlasy”. Nebyly ušity horkou jehlou. Mluví za nás konkrétní odvedená práce v předchozích letech. Žijeme tady a dlouhodobě pracujeme na tom, abychom náš kraj posunuli k lepšímu. Víme, že situace v našem kraji není ideální. Ale máme řešení a umíme to zlepšit.

Podpora průmyslu a inovací, zamezení vysoké nezaměstnanosti

Zamezit vysoké nezaměstnanosti v kraji související s jeho průmyslovou historií aktivním jednáním s nejsilnějšími hráči. Nečekat, že to za nás někdo udělá, být mediátorem v jednáních, neřešit ex post. Podporovat příchod nových investorů, kteří nabídnou nová pracovní místa. Rozvíjet brownfieldy a průmyslové zóny ve vhodných lokacích, které budou předem projednávány s místními obyvateli. Zajistit finanční prostředky pro místní podniky, aby se rozvíjely a adaptovaly na moderní technologie a trhy. Snaha o rozvoj nových odvětví, jako je IT, biotechnologie nebo služby, aby kraj nebyl závislý jen na jednom sektoru.

Více

Udržitelnost a životní prostředí

Posilovat odolnost kraje proti klimatickým změnám a být partnerem v těchto otázkách v obcích. Podporovat ekologické projekty a startupy, které budou mít reálný dopad teď, ale i pro naši budoucí generaci. Neustálé vyvíjet aktivity pro zlepšení kvality ovzduší. Připravit kraj pro podporu udržitelné dopravy.

Více

Vzdělávání a odborná příprava

Rozšíření nabídky vysokých škol a středních odborných škol, zvýšení kvality vzdělávání a přizpůsobení vzdělávacích programů aktuálním potřebám trhu práce. Propojení školství a praxe, spolupráce s firmami a zvýšení uplatnitelnosti absolventů. Konec nudných výkladů a biflování kvanta zbytečných textů.

Více

Sport a kultura, cestovní ruch, image kraje

Podpora všech, kteří se podílí na kulturním a společenském životě v kraji bez ohledu na to, zda jsou malí či velcí. Propagace Moravskoslezského kraje jako místa, které má co nabídnout od historického dědictví, přes moderno až k místní tvorbě. Být hrdý na naši svéráznost a neupozaďovat ji. Zlepšovat image kraje v Česku a zahraničí koordinovaně s městy a klíčovými subjekty. Ukázat všem to, co tady máme unikátní – blízko do hor, špičkové kulturní a sportovní vyžití, wellness, skvělé jídlo, skvělé lidi. Ve sportu je pro nás klíčová podpora dětí a mládeže. Náš kraj patří mezi špičku ve sportovních akcí a máme nejlepší fanoušky.. tento trend budeme podporovat.

Více

Dopravní infrastruktura

Modernizace a rozšíření dopravní sítě, která zajistí občanům kvalitnější spojení mezi městy a minimalizuje jejich čas strávený čekáním na zastávkách či v kolonách. Zlepšení spojení s ostatními částmi ČR i se zahraničím včetně leteckého.

Více

Zdravotní péče a sociální služby

Kvalitní a dostupná zdravotní péče a sociální služby pro všechny obyvatele kraje. Podpora oboru zubního lékařství a udržení absolventů v kraji, rozvoj telemedicíny a elektronizace zdravotnictví, špičkové přístrojové vybavení nemocnic i modernizace zdravotnické záchranné služby, zkrácení doby čekání na plánovanou operaci na 14 dnů. Síť zařízení poskytující soc. služby v dostatečném množství, kvalitě a úctě k jejich klientům.

Více

Podpora místních komunit a vzájemná spolupráce

Větší spolupráce mezi krajem, obcemi, městy a regionálními institucemi pro efektivní řešení místních problémů a sdílení zkušeností.

Více

Podpora podnikání a příchodu nových firem

Finanční prostředky pro začínající podnikatele i pro ty, kteří chtějí rozšířit či inovovat své stávající. Ve spolupráci s CzechInvestem a krajskými organizacemi vytvořit podmínky pro příchod nových investorů do kraje, kteří přinesou nová pracovní místa a pozvednou kvalitu života v kraji.

Více

Zastavení odlivu obyvatel

Dostupné bydlení, kvalitní služby a pracovní příležitosti pro mladé lidi. Jejich potenciál si nesmíme nechat uniknout do jiných krajů nebo mimo ČR. A pokud už mimo náš kraj studují či pracují, musíme jim vytvořit takové podmínky, aby měli důvod a chuť se vrátit.

Více

Otevřená a transparentní správa

Transparentní a otevřená komunikace vedení kraje. Občané musí vědět, co se připravuje, v čem se jejich život zlepší i kde mohou nastat problémy/omezení a jak budou řešeny. Méně politických diskuzí, více zapojení obyvatel do plánování změn v kraji i do rozhodovacích procesů.

Více

Odvážný kurz pro odvážný kraj!